แปลงสกุลเงิน ออสเตรเลียดอลลาร์

เป็น
อัตรา: 0.651432
แปลงจาก ออสเตรเลียดอลลาร์ (AUD) เป็น ยูโร (EUR)
0 AUD = 0.00 EUR
การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง