แปลงสกุลเงิน ดอลลาร์แคนาดา

เป็น
อัตรา: 0.661767
แปลงจาก ดอลลาร์แคนาดา (CAD) เป็น ยูโร (EUR)
0 CAD = 0.00 EUR
การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง