แปลงสกุลเงิน ฟรังค์สวิส

เป็น
อัตรา: 0.859582
แปลงจาก ฟรังค์สวิส (CHF) เป็น ยูโร (EUR)
0 CHF = 0.00 EUR
การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง