แปลงสกุลเงิน ยูโร

เป็น
อัตรา: 1.175226
แปลงจาก ยูโร (EUR) เป็น ดอลลาร์สหรัฐ (USD)
0 EUR = 0.00 USD
การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง