มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด: $206 893 900 558
เหรียญต่าง ๆ: 1 761 แลกเปลี่ยน: 218 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด: $206 893 900 558 ปริมาณ (24 ชม.): $10 865 888 585
อิทธิพลทางการตลาด: BTC 54,0% ETH 10,1% XRP 8,7% BCH 3,7%

Cryptonex

ปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมง
103 260 537 USD 16 001,00498 BTC
การจัดอันดับ Alexa # 416855
# สกุลเงิน คู่ ปริมาณ (24 ชม.) ราคา ปริมาณ (%) หมวดหมู่ ชนิดของค่าธรรมเนียม
1 BTC Bitcoin BTC/USD 36154888.231 6443.76 35.0133% Spot อัตราร้อยละ
2 BTC Bitcoin BTC/EUR 19807967.5272 6727.087308 19.1825% Spot อัตราร้อยละ
3 ETH Ethereum ETH/USD 9101010.7021 200.5 8.81364% Spot อัตราร้อยละ
4 ETH Ethereum ETH/EUR 4910820.70228 201.108036415 4.75576% Spot อัตราร้อยละ
5 BTC Bitcoin BTC/RUB 3627255.17898 6698.53048345 3.51272% Spot อัตราร้อยละ
6 BTC Bitcoin BTC/CNY 3372471.36443 6425.53366292 3.26598% Spot อัตราร้อยละ
7 BTC Bitcoin BTC/KRW 3000238.78575 6734.70908867 2.9055% Spot อัตราร้อยละ
8 BTC Bitcoin BTC/JPY 2300426.46725 6450.72812282 2.22779% Spot อัตราร้อยละ
9 BTC Bitcoin BTC/INR 2144496.15322 6712.81094291 2.07678% Spot อัตราร้อยละ
10 CNX Cryptonex CNX/BTC 1994468.78194 2.18063211028 1.93149% Spot อัตราร้อยละ
11 CNX Cryptonex CNX/ETH 1467172.13791 2.01832345303 1.42084% Spot อัตราร้อยละ
12 BTC Bitcoin BTC/AED 1435376.40722 6430.48627334 1.39005% Spot อัตราร้อยละ
13 BTC Bitcoin BTC/TRY 1256604.12289 6737.09572743 1.21693% Spot อัตราร้อยละ
14 CNX Cryptonex CNX/USD 1224555.52772 2.23 1.18589% Spot อัตราร้อยละ
15 BTC Bitcoin BTC/GBP 1222552.32245 6440.95630522 1.18395% Spot อัตราร้อยละ
16 BTC Bitcoin BTC/VND 1164800.47274 6440.01475805 1.12802% Spot อัตราร้อยละ
17 CNX Cryptonex CNX/EUR 1026568.44302 2.22294792687 0.994154% Spot อัตราร้อยละ
18 BTC Bitcoin BTC/BRL 976452.258542 6454.60026826 0.94562% Spot อัตราร้อยละ
19 BTC Bitcoin BTC/UAH 884434.08652 6692.61278304 0.856507% Spot อัตราร้อยละ
20 BTC Bitcoin BTC/PLN 579766.095505 6723.91258748 0.561459% Spot อัตราร้อยละ
21 CNX Cryptonex CNX/RUB 569731.073322 2.21363140527 0.551741% Spot อัตราร้อยละ
22 BTC Bitcoin BTC/COP 543265.563216 6438.91629856 0.526111% Spot อัตราร้อยละ
23 ETH Ethereum ETH/CNY 531253.196778 210.089508353 0.514478% Spot อัตราร้อยละ
24 BTC Bitcoin BTC/MYR 525825.893529 6440.84427986 0.509223% Spot อัตราร้อยละ
25 CNX Cryptonex CNX/GBP 421656.254998 2.05763460577 0.408342% Spot อัตราร้อยละ
26 ETH Ethereum ETH/KRW 346670.303388 201.017362059 0.335724% Spot อัตราร้อยละ
27 ETH Ethereum ETH/JPY 312994.196726 201.963410265 0.303111% Spot อัตราร้อยละ
28 CNX Cryptonex CNX/BRL 237611.555618 2.23822687291 0.230109% Spot อัตราร้อยละ
29 ETH Ethereum ETH/INR 228829.103457 200.226868509 0.221604% Spot อัตราร้อยละ
30 CNX Cryptonex CNX/CNY 174431.620611 2.20383689589 0.168924% Spot อัตราร้อยละ
31 ETH Ethereum ETH/TRY 163317.286257 200.467070237 0.15816% Spot อัตราร้อยละ
32 ETH Ethereum ETH/GBP 162838.316057 210.061051842 0.157697% Spot อัตราร้อยละ
33 ETH Ethereum ETH/AED 151205.2101 208.933346873 0.146431% Spot อัตราร้อยละ
34 ETH Ethereum ETH/RUB 139856.426801 200.89823229 0.13544% Spot อัตราร้อยละ
35 ETH Ethereum ETH/BRL 123174.80367 209.850562754 0.119285% Spot อัตราร้อยละ
36 ETH Ethereum ETH/VND 120390.78202 201.770482815 0.116589% Spot อัตราร้อยละ
37 ETH Ethereum ETH/UAH 112712.124116 209.60072039 0.109153% Spot อัตราร้อยละ
38 CNX Cryptonex CNX/INR 84442.1640634 2.07358631457 0.0817758% Spot อัตราร้อยละ
39 CNX Cryptonex CNX/KRW 77748.938192 2.06428011727 0.075294% Spot อัตราร้อยละ
40 ETH Ethereum ETH/MYR 75872.2825886 199.759855481 0.0734766% Spot อัตราร้อยละ
41 ETH Ethereum ETH/COP 67341.9542784 209.236687854 0.0652156% Spot อัตราร้อยละ
42 ETH Ethereum ETH/PLN 66740.2431411 208.999030004 0.0646329% Spot อัตราร้อยละ
43 CNX Cryptonex CNX/JPY 58408.9713851 2.06978353707 0.0565647% Spot อัตราร้อยละ
44 CNX Cryptonex CNX/MYR 55405.3814639 2.23317576103 0.0536559% Spot อัตราร้อยละ
45 CNX Cryptonex CNX/TRY 53853.2254178 2.22000988994 0.0521528% Spot อัตราร้อยละ
46 CNX Cryptonex CNX/VND 48866.8283436 2.06590232913 0.0473238% Spot อัตราร้อยละ
47 CNX Cryptonex CNX/PLN 46698.3165176 2.23067168239 0.0452238% Spot อัตราร้อยละ
48 CNX Cryptonex CNX/AED 42333.6039588 2.07994106471 0.0409969% Spot อัตราร้อยละ
49 CNX Cryptonex CNX/COP 38408.2685835 2.23279887802 0.0371955% Spot อัตราร้อยละ
50 CNX Cryptonex CNX/UAH 26327.2622642 2.06221932885 0.025496% Spot อัตราร้อยละ