แปลงสกุลเงิน ปอนด์อังกฤษ

เป็น
อัตรา: 1.133491
แปลงจาก ปอนด์อังกฤษ (GBP) เป็น ยูโร (EUR)
0 GBP = 0.00 EUR
การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง