แปลงสกุลเงิน เยนญี่ปุ่น

เป็น
อัตรา: 0.007558
แปลงจาก เยนญี่ปุ่น (JPY) เป็น ยูโร (EUR)
0 JPY = 0.00 EUR
การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง