แปลงสกุลเงิน โครนนอร์เวย์

เป็น
อัตรา: 0.101532
แปลงจาก โครนนอร์เวย์ (NOK) เป็น ยูโร (EUR)
0 NOK = 0.00 EUR
การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง