แปลงสกุลเงิน ดอลลาร์สิงคโปร์

เป็น
อัตรา: 0.631372
แปลงจาก ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD) เป็น ยูโร (EUR)
0 SGD = 0.00 EUR
การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง