แปลงสกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐ

เป็น
อัตรา: 0.850900
แปลงจาก ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็น ยูโร (EUR)
0 USD = 0.00 EUR
การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง